Et Cetera

ET CETERA | GRAFIKA

Vážený kandidáte,

níže naleznete formulář pro účast v soutěži ET CETERA | GRAFIKA. Přihlášením se k účasti v soutěži dáte porotě spolu s ostatními účastníky k posouzení svá díla, z nichž porota vybere ty kandidáty, kteří budou na výstavě zahájené v měsíci září 2021 vystavovat. Kromě kontaktních informací je nezbytné připojit Vaše portfolio s vlastními grafikami. Díla umělců, která budou vybrána a vystavena na výstavě musí být ex libris na obecné a erotické téma. Pokud se může kandidát prezentovat již s ex libris obecné nebo erotické povahy, může již tyto vložit do svého portfolia ve fázi přihlášky.

Je možno se přihlásit nejpozději do termínu 30.09.2021.

Přihláška

Přihláška byla úspěšně odeslána.
Kopie vám byla zaslána na email. Pokud ji nemůžete najít prohlédněte složku SPAM.

ET CETERA je kulturní iniciativa Nadačního Fondu Eleutheria zaměřená na propagaci nových umělců v různých uměleckých oborech. Od roku 2013 ET CETERA zapojila již stovky talentů z oblasti obrazového umění, fotografie i filmu, z nichž řada z nich byla postupně oceněna v oblasti jejich oboru. Neméně důležitá jsou také místa konání těchto výstav, jako např. MAXXI muzeum současného umění v Římě, prostory Italského Velvyslanectví a Italského kulturního institutu v Praze, Galerie 1 v Praze apod.

Iniciativy Et Cetera se vždy těší zájmu v českém i mezinárodním tisku a jsou podporovány významnými institucemi. Výstavy Et Cetera v tomto ohledu získaly v průběhu let záštitu českého a italského ministerstva kultury, hlavního města Prahy, italského velvyslanectví v Praze, Filmové a televizní fakulty akademie múzických umění v Praze (FAMU) a Italsko-české obchodní a průmyslové komory jakož i dalších významných organizací. Na vernisážích je vždy přítomno mnoho významných osobností ze světa kultury, ekonomiky a české i mezinárodní politiky.

Nadační Fond Eleutheria, ve spolupráci s Hollar Association a Spolku přátel Ex Libris, dnes představuje ET CETERA | GRAFIKA, přínos umění tisku v každém svém směru, které se v České republice vždy těšilo velké oblibě a vytvářelo z generací umělců pravé protagonisty své doby. Tato iniciativa se roku 2021 zaměřuje na konkrétní grafický produkt, kde se umělecký vkus stává jedním z typografických technik: ex libris. Mezi xylografií, litografií, zinkografií a mnoha dalšími tiskovými technikami byla od středověku ex libris vždy úzce spjata s knihovnami, ať již ve vlastnictví církve, šlechty nebo institucí, přičemž od devatenáctého století a zejména pak ve dvacátém století, přestává být kniha vzácností, což vedlo k intenzivnějšímu užívání kartuší, které tak určovaly vlastníky těchto knih. S postupným rozšiřováním soukromých sbírek rostl zájem nejen o historické svazky, ale i o novotisk od známých a věhlasných umělců nebo rytců. Myšlenkou bylo a stále je vyprávět příběh majitele ex libris, jeho život, jeho profesi, jeho vášně nebo fantazie. Prakticky příběh jednoho člověka v pár centimetrech. Vrchol umělecké ex libris nastal počátkem dvacátého století, zejména s nástupem secese. S rostoucím mezinárodním sběratelstvím se zakládaly různé spolky a sdružení, jejichž cílem bylo usnadnit výrobu a výměnu ex libris, považovanou již za samostatný umělecký směr a nejen za ryze praktickou záležitost.

Ex libris, nerozlučný společník knihy, zůstává nadčasovým předmětem, grafickým dílem vyjímečně elegantním a kreativním. Nadační Fond Eleutheria chce prostřednictvím výstavy ET CETERA | GRAFIKA vyzdvihnout tento umělecký směr ex libris a vyprávět o jeho vývoji v České republice od počátku dvacátého století. Výstava bude slavnostně zahájena v prosinci 2021 v Praze v prestižních výstavních prostorách, jak je již u Nadačního Fondu Eleutheria tradičně zvykem.

Celá výstava bude v tradiční a digitální technice, bude věnována umění ex libris vytvořených současnými umělci, vybranými mezinárodní odbornou porotou (složenou z profesorů umění, mezinárodních sběratelů umění a známých umělců) z těch, kteří se zaregistrují do této „open call“. Od každého vybraného umělce bude vystaveno jedno dílo s libovolnou tematikou a jedno s erotickým tématem. Každý z těchto umělců, vybraných k účasti na závěrečné výstavě, bude požádán, aby daroval obě svá díla vystavená díla Nadačnímu Fondu Eleutheria, která je přidá do své stálé sbírky mající v současné době více než 10 000 uměleckých děl.

Výběr umělců bude v rukou poroty na základě Vaší přihlášky na ET CETERA | GRAFIKA, ke které musíte přiložit své portfolio a ukázky Vaší grafické práce. Do soutěže se můžete přihlásit nejpozději do termínu 30.09.2021, na tomto odkazu.

Pro jakékoli informace se obraťte na e-mailovou adresu info@eleutheria.cz.

Chcete-li se do soutěže přihlásit jako umělec s vlastním portfoliem, klikněte sem

Přihlásit se jako umělec